Hitta och erbjud tjänster för vindkraftprojekt

Inloggning med e-post

Om

Vindkraftcentrum har utarbetat ett planeringsverktyg som ger berörda bygder bättre möjligheter att förbereda sig och därmed kunna ta större del av de möjligheter som uppstår vid en vindkraftsetablering. Noden har även tagit fram en leverantörsdatabas i syfte att underlätta förmedling av varor och tjänster för lokala intressenter.

Detta projekt ska undersöka förutsättningarna om en vidareutveckling av databasen till en digital affärs- och samverkansplattform kan bidra till positiv utveckling i glesbygd genom praktiska test med olika grupper av användare. Läs mer om projektet på www.vindkraftcentrum.se

Kontakt

För support, frågor och förslag
Christer Andersson, Projektledare