Välkommen till affärsplattformen

Nu har den traditionella leveransdatabasen övergått till en digital interaktiv affärsplattform. Vindkraftcentrum.se har i samarbete med Umeå Universitet tagit fram denna affärsplattform för att ytterligare utveckla möjligheterna till lokala affärer i samband med en vindkraftsetablering. Tjänsten är kostnadsfri*.


Företag, organisationer som vill erbjuda sina produkter och tjänster till projektören och dess huvudentreprenörer kan registrera sig här. Privatpersoner som har boende att erbjuda är också välkomna. I affärsplattformen finns bland annat meddelandefunktioner som innebär att när ett inköp behöver göras skickas ett sms till de som registrerat att de kan leverera efterfrågad vara eller tjänst.

Log in

With Email

                 

Om du saknar konto

Kontakt

För support, frågor och förslag
Christer Andersson, Projektledare

GDPR

Här kan läsa om Vindkraftcentrums hantering av GDPR>>

Vindkraftcentrum.se är nationellt projektkontor för förnybart och näringslivsutveckling. Finansieras av Energimyndigheten.

Vindkraftcentrum.se har ett brett kontaktnät bestående av möjliga huvudentreprenörer och underleverantörer i branschen. Vi har kontakter med tillverkande industri, projektörer, elnätsbolag, beställare, regioner och kommuners näringslivskontor samt länsstyrelser. Vi har även företagsträffar och inspirationsmöten för att informera om hur kontakter kan knytas mellan entreprenörer och beslutsfattare inom vindkraftsindustrin.

*Kostnadsfritt innebär: Den digitala affärsplattformen drivs inom ramen för ett forskningsprojekt i samarbete mellan Vindkraftcentrum och Umeå universitet. Efter forskningsprojektets slut kommer affärsplattformen att drivas vidare om finansiering av framtida drift kan säkerställas genom kommersialisering eller offentlig finansiering. Vid en eventuell kommersiell lösning som innebär deltagaravgifter kommer ingen debitering att ske utan ett aktivt medgivande från den som finns i databasen