Hitta och erbjud tjänster för vindkraftprojekt

Inloggning med e-post

Leverantörsdatabasen

Nu har den traditionella leveransdatabasen övergått till en digital interaktiv affärsplattform. Vindkraftcentrum.se har i samarbete med Umeå Universitet tagit fram denna affärsplattform för att ytterligare utveckla möjligheterna till lokala affärer i samband med en vindkraftsetablering. Tjänsten är kostnadsfri.


Företag, organisationer som vill erbjuda sina produkter och tjänster till projektören och dess huvudentreprenörer kan registrera sig här. Privatpersoner som har boende att erbjuda är också välkomna. I affärsplattformen finns bland annat meddelandefunktioner som innebär att när ett inköp behöver göras skickas ett sms till de som registrerat att de kan leverera efterfrågad vara eller tjänst.

Kontakt

För support, frågor och förslag
Christer Andersson, Projektledare

GDPR

Här kan läsa om Vindkraftcentrums hantering av GDPR>>

Vindkraftcentrum.se är nationellt projektkontor för förnybart och näringslivsutveckling. Finansieras av Energimyndigheten.

Vindkraftcentrum.se har ett brett kontaktnät bestående av möjliga huvudentreprenörer och underleverantörer i branschen. Vi har kontakter med tillverkande industri, projektörer, elnätsbolag, beställare, regioner och kommuners näringslivskontor samt länsstyrelser. Vi har även företagsträffar och inspirationsmöten för att informera om hur kontakter kan knytas mellan entreprenörer och beslutsfattare inom vindkraftsindustrin.